TRIACO
member of Econtact Networks
 
  • ArvoTrimmi®

arvoprosessit arvojen luonnista käytäntöön ja niiden omaksumisen seurantaan

  • AsiakasTrimmi®

asiakastyytyväisyyden analyysit sisältäen kehitystrendit ja benchmarkkaukset

  • JohtamisTrimmi®

esimies- ja johtamistoiminnan nykytila ja kehityskohteet ns. 360 asteen muodossa

  • MyyntiTrimmi®

B2B -myynnin hybridiratkaisu vauhdittaaman myyntiä perinteisen organisaation tukena

  • OrganisaatioTrimmi®

työtyytyväisyyden ja organisaatioilmapiirin analyysit sisältäen sitoutumis- ja kehitystrendit 

  • RekryTrimmi®

rekrytointi- ja suorahakujärjestelmä, jolla löydetään organisaation ja tehtävän vaatimusten mukainen henkilö

  • Tasa-arvoTrimmi®

organisaatiossa vallitseva tasa-arvon tila suunnitelman perustaksi ja seurantan

  • YritysvastuuTrimmi®

sidosryhmien odotusten mittari, jolla selvitetään laajasti toiminnan nykytila ja kehitysodotukset

  • Yritysvastuullisen suorituskyvyn analyysi

yhteiskunta-/ yritysvastuun itsearvionnin ohjelmisto (© Econtact), jolla hallitaan nykytila, benchmarking, kehitysohjelmat, sidosryhmien informaatio sekä yhteiskuntavastuun raportointi.

© 2009 Triaco Oy Espoo
Etusivu
Palvelut
Tuotteet
Yritys